Prawo cywilne a kancelaria we Wrocławiu

W rozmowach z adwokatami, przysłuchując się wypowiedziom znanych polityków, czy chociażby czytając gazety brukowe często wpada nam w oczy określenie „prawa cywilnego”. Chociaż zapewne każdy z nas poznawał to pojęcie w szkole średniej, zapewne większość dzisiejszych dorosłych nie potrafiłaby podać jego definicji, a co dopiero szczegółowo opisać funkcję, strukturę i cechy charakterystyczne. Wielka szkoda, ponieważ znajomość przepisów prawnych jest niezwykle ważna w dzisiejszym świecie, a kto mieszka we Wrocławiu na pewno będzie potrzebował kancelarii adwokackiej we Wrocławiu. W tym krótkim artykule zamierzam przypomnieć czytelnikom to pojęcie i odświeżyć zatartą pamięć.
Zaczynając od początku, czym w istocie jest prawo cywilne? Encyklopedia internetowa podaje następującą definicję:
Jest to gałąź prawa, która obejmuje normy prawne regulujące stosunki pomiędzy poszczególnymi podmiotami, jakie podlegają tak zwanemu prawu prywatnemu, którego prawo cywilne jest w istocie trzonem.
Polskie prawo cywilne jest stanowione już od dziesiątego wieku naszej ery, czyli praktycznie od początków państwowości polskiej. Zostało skodyfikowane w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, więc stosunkowo niedawno. Najważniejszym źródłem, na jakim należy opierać znajomość prawa cywilnego jest kodeks cywilny, którego główną i najważniejszą funkcją jest regulowanie stosunków cywilnoprawnych.
Jednostki, między którymi prawo cywilne ma za zadanie regulować stosunki to osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawy przyznały prawną zdolność.
Teraz zajmiemy się ogólnym podziałem prawa cywilnego. Główne działy, jakie możemy wydzielić w jego obrębie to część ogólna regulująca zagadnienia wspólne, prawo rzeczowe, rodzinne, spadkowe oraz prawo zobowiązań. Istnieje jeszcze bardzo wiele innych podgałęzi, jak prawo wodne, górnicze, czy policyjne, jednakże nie będziemy wchodzić w aż tak dokładne szczegóły.
Chociaż każde suwerenne, niezależne i niepodległe państwo samo wyznacza swoje prawo cywilne, istnieje międzynarodowe prawo prywatne, na którym powinno być ono wzorowane.
Mam nadzieję, że w niniejszym artykule wyjaśniłem zwięźle, czym jest prawo karne oraz jakie są jego zadania. Rzecz jasna niemożliwe byłoby opisanie go dokładnie w tak krótkim tekście, jednak sądzę, że to wystarczy, aby odświeżyć pamięć szkolną czytelnikom. Jak wspomniałem już na początku i wspomnę jeszcze nie raz, w dzisiejszym świecie niemal niemożliwa jest satysfakcjonująca egzystencja bez znajomości kodeksu prawa cywilnego. Niech ten artykuł zachęci Was do głębszego zapoznania się z nim.